Don Bosco nevelési módszere – blog

A Don Boscó-i életpályamodell

Szerző: dr. Golyán Szilvia

Don Boscónak mint nevelőnek a pedagógiai munkássága – és annak jelentősége, a gyakorlati útmutatást sem nélkülöző példaadása, a szalézi lelkiség – sokunk számára modell értékű, irányt mutató. Azt gondolom, hogy Don Bosco Megelőző Módszerének természetéről és 21. ...

Elolvasom

Don Bosco és a digitális valóság 2. rész

Szerző: P. Gildásio Mendes SDB

2. A kommunikáció művészetének elsajátítása Egyszerű, kreatív és szívig hatoló nyelv Bosco János extrovertált ember volt. Szeretett ismerkedni, szerette a kapcsolatait ápolni, elmélyíteni. A művészetek és a játék lehetőséget jelentettek szám...

Elolvasom

Don Bosco és a digitális valóság 1. rész

Szerző: P. Gildásio Mendes SDB

Don Bosco, a nagy kommunikátor. A kezdetek. Tudjuk, hogy a művészetek és a különböző játékos szórakoztató tevékenységek meghatározó szerepet játszottak Bosco János életében és neveltetésében gyermekkorától fogva, következ...

Elolvasom

Szívélyesség

Szerző: Rózsáné Czigány Enikő

A reformpedagógiai irányzatok közös jellemzője, hogy mindegyikük kiemeli: az eredményes nevelés érdekében meg kell találni a gyermekekben, fiatalokban azt a képességet, tulajdonságot, ami benne a legjobb és arra építeni a személyiségfejlesztést. Alapozzák ezt arra, hogy képess...

Elolvasom

Zenepedagógia és a Megelőző Módszer

Szerző: Sándor Dorottya

„Az oratórium zene nélkül csak annyi volt, mint egy test lélek nélkül."[1]   „Minden művészi élmény, így a zenei élmény is fokozza az önértékelést, az önkifejeződést, a kommunikációt, az empátiát, az önural...

Elolvasom

Don Bosco, a fiatalok apostola

Szerző: dr. Puskás Balázs

Ki volt Don Bosco? Artista, nevelő, bűvész, pap, rendalapító. Kreatív innovátor, mókamester, misztikus álomlátó. Pedagógus, templomépítő, királyok és minisztere...

Elolvasom

Kis szalézi sportpedagógia – gyakorlati oldalról

Szerző: P. Csány Péter SDB

Egy összetett tapasztalat közkinccsé tétele Don Bosco nevelési és oratóriumi tevékenységében az élményszerű közösségépítés és közösségre nevelés ill. az egyéni életvezetés, a személyes elkísérés kölcsönösen kiegészítik egymást. Célja elérésének ki...

Elolvasom

Karácsony üzenete

Szerző: dr. Golyán Szilvia

Karácsonyhoz közeledve sokan „divatból” tesznek jót, ilyenkor igyekszik mindenki kicsit jobbnak látszani. Az ünnep külsőségei kézzel foghatóak: feldíszítik az utcákat, villogó fények, édes illatok és hangos zene vesz körül, rohanás, bevásárló lista, a sor végtelen. Ez le...

Elolvasom

Alapozás

Szerző: Németh Ádám

Szabó József László plébános atya Élni és létezni című könyvében teszi fel a kérdést: „Jézus feltámadásának hitére alapozom-e az életemet, vagy pedig társadalomjobbító kereszténydemokrata vagyok anélkül, hogy Jézus feltámadása elgondolkodtatna?” Kristál...

Elolvasom

A keresztény nevelő

Szerző: dr. Golyán Szilvia

A keresztény szellemiségű nevelőnek is reagálnia kell a történelmi korok változó szükségleteire. Mindemellett a keresztény intézményekben ma is feladat a gyermekkor nélküli gyermekek felkarolása, küldetés, mely által a „nagyobb családban” megújulhat a hit, újra szárnyra k...

Elolvasom

Szeretetadomány

Szerző:  Rózsáné Czigány Enikő

Don Bosco Pedagógiája a XXI. században „1872-ben Don Bosco látja, hogy derék gyermeke, Eusebio Calvi Paleastroból, gondban van és szomorú”. Megkérdezi az okát és ezt a választ hallja: „Enyéim nem tudják fizetni tovább a tartásdíjat (mai szóhasználattal: ta...

Elolvasom

Példakép

Szerző:  Rózsáné Czigány Enikő

Ha Don Bosco életéről, munkásságáról, megelőző módszerét alapul vevő szakirodalmakat olvasunk Don Bosco sohasem, mint szakember, hanem mint példakép, közvetlen vagy közvetett lelki vezető jelenik meg. Napjainkban a celebek, tiszavirág életű sztárok világában van-e...

Elolvasom