Szerző: dr. Golyán Szilvia Dátum: 2022. 12. 07.

Karácsonyhoz közeledve sokan „divatból” tesznek jót, ilyenkor igyekszik mindenki kicsit jobbnak látszani. Az ünnep külsőségei kézzel foghatóak: feldíszítik az utcákat, villogó fények, édes illatok és hangos zene vesz körül, rohanás, bevásárló lista, a sor végtelen. Ez lenne Karácsony üzenete? Sokak számára igen.

Ha értjük Don Bosco értékválasztását, jelenkori világunkat válságosnak tekinthetjük. A keresztény értékrend alapján érték az, ami Isten akaratából jött létre: maga a teremtett ember, a teremtett világ és az emberi közösség. A szalézi pedagógiában is Isten van a középpontban, s kiemelt érték az ember a maga közösségében, helyi szinten és legtágabban a Szalézi Családban. A Szalézi Család maga is érték, és egyben értékteremtő – és közvetítő. S olyan időben, amikor az értékrendszer labilis, akkor az az ember, aki egy olyan karizmatikus személy útján jár, mint Don Bosco, nem tehet mást, mint folyton-folyvást keresi a megoldást e válságra, tettekben megélt misszióként törekszik a jobbra. Ha Don Boscót követjük, akkor a gyermekeket (és a felnőtteket is) egy olyan úton kell vezetnünk, amely az istenközpontúságra helyezi a hangsúlyt, s egy olyan világ- és emberszemléletre, amely ebből fakad. A Karácsonyt az emberiség jelentős része családi ünnepnek tekinti, törekszenek arra, hogy kisebb-nagyobb közösségben együtt töltsenek valamennyi időt.

A keresztény pedagógia gyermekképében a gyermek Isten ajándéka, s a legtöbb keresztény számára a karácsony az Istengyermek, Jézus születését jelenti. Kevesebben gondolnak talán arra, hogy karácsonykor hitünk egyik legfontosabb igazságát ünnepeljük – magát a megtestesülést. Karácsony e valódi üzenete eljut hozzád?

Az isteni élet teljessége iránti vágyakozás szimbolikus képe számomra az advent, a várakozásban a három isteni erény, a Hit, a Remény és a Szeretet vezérfonalként van jelen. Biztosan ismered a Szent Pál-i szeretethimnuszt, talán tudod is, de vajon érted az üzenetét?

Napjainkban egyre többen érzik, hogy hinni kell valamiben. Te tudod: sokkal inkább Valakiben. Lehetsz okos, de kiteljesedni csak Isten kegyelmével együttműködve vagy képes. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Az ajándékokat régóta elfogadod, szinte természetes, s ha segítségre van szükséged, kéred, hívod az Urat. Tudsz hálát is adni?

Kevés a hit, hitvallónak kell lenned, s hitedből fakadó cselekedeteid által válhatsz hitelessé embertársaid körében. Úgy élsz, ahogy elvárják egy hívő embertől?

Soha ne feledd, felelős vagy a körülötted élőkért. Ezért bármi is történik, nem ismerhetsz fáradtságot a szolgálatban. Rád többet bíztak, többről is kell majd számot adnod. Nem könnyű az út: hitedért meg kell küzdened életed során, fel kell nőnöd benne. Aki hisz, annak reménye van. Minden, amit ígért az Úr, te is elérheted, de ehhez méltóvá kell válnod. Nincs olyan kilátástalan helyzet, amiből az Istenben bízó remény ne emelne ki. Jó az Úrban bizakodni, nem láthatod, de mégis hiszed. Ha hűségesen tovább mégy az úton, kiérdemelheted az Örök Életet. Ott már nem lesz szükség hitre, reményre, de megmarad a szeretet.

Don Bosco atya nem csupán tanította a szeretetet, meg is mutatta nekünk, példát adott elénk. A szalézi pedagógia célja a „lelkek meghódítása”, ennek célja, eszköze és eredménye mindenekelőtt a szeretet, a mindenki iránt megnyilvánuló jóakarat. Vajon tudsz így szeretni?

Ha él benned a három isteni erény, akkor te is egy lehetsz az Úr lámpásai között. Fény, melynek kanóca a hit, olaja a remény, lángja pedig a szeretet. Légy olyan, aki mellett jó „lenni” a Szent Éjszakán, s a szent születésben megfürödve légy fénylő jel az egész éven át!

S amikor majd Isten úgy akarja, hogy meglegyen az emberiség számára, akkor, azon a napon elkezdődik az Örök Karácsony! De addig is nap mint nap törekedned kell arra, hogy mindennapi kötelezettségeid közepette megélhesd karácsony igazi üzenetét: a családban, az óvodában, az iskolában, a munka világában és az egyházi közösségben egyaránt.

Don Bosco kilencéves kori álmában megjelent férfi a keresztény erkölcsi nevelésre buzdította őt: „Tanítsd meg őket a bűn utálatosságára s az erény szépségére!”

Nézz le ránk, Uram, és nyisd fel a szemünket! Hinnünk kell, hogy van jövőnk! Engedd, hogy meghalljuk a Szentlélek hangját, megértsük az Evangélium üzenetét: féljük a rosszat és higgyük a jót!

dr. Golyán Szilvia
szalézi munkatárs

Forrás: Fascie, Bertalan (1991): Don Bosco nevelési módszeréről – források és magyarázatok. K.n., Budapest, 52.